Binaların yıkımıyla ilgili yönetmelik için geri sayım başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılmasıyla ilgili yönetmelik hazırladı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

Çevre ve insan sıhhati vurgusu

Yönetmelikle, afetler sonrası “acil”, “İmar Kanunu kapsamında yönetimlerce yapılacak” ve “tescilli” yapıların yıkımları hariç, yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının, Bakanlıktan yetki doküman numarası alan, mesleksel ve teknik yeterliliklere nazaran sınıflandırılan yıkım müteahhitleri tarafından yapılması zarurî olacak.

Yıkım süreciyle ilgili süreç

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemi’ne dahil olmak isteyen gerçek ve hükmî şahısların müracaatları Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerine yapılacak, yıkım süreçleri yıkım müteahhidi ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul nezaretinde yürütülecek.

AA’nın haberine nazaran, yönetmelikte, yıkım süreçleri başlamadan evvel izlenmesini gereken evreler ise şöyle sıralanıyor:

Yıkımdan evvel ruhsat alma şartı

“Yıkıma başlanmadan evvel belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkım ruhsatı, İçişleri Bakanlığının Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenebilecek.

Yıkım sürecinin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı farklı meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif uyumunda hazırlanacak.

Güvenlik ve etraf müdafaa önlemleri alınacak

Yıkım planında yapı etrafında etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi önlemlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek.

Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan evvel güvenlik ve etraf müdafaa önlemlerini alacak.

Seçici yıkım yöntemi

Kontrollü patlatmalı yıkımlarda yönetim 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirerek, gerekli duyuru ve ihtarları yapacak, kolluk ve acil yardım gruplarının mahalde bulunmasını sağlayacak.

Yıkım işleri seçici yıkım formülüyle yapılacak. Tekrar kullanılabilecek yahut geri dönüşüme tabi gereçler ayrılarak geri kazanımı sağlanacak.

3 ayda tamamlanması gerekiyor

Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.